Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

saznajte više

O Projektu

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Hrvatski prsten – konkurentni izvozni proizvod“
referentne oznake KK.03.2.1.05.0153 po natječaju Kompetentnost i razvoj MSP

Javna nabava / Public procurement

Kratki opis projekta (operacije):

Projektom se provode slijedeće aktivnosti: nabava proizvodne opreme (multifunkcijski 5-osni CNC stroj i automatski tokarski stroj), nabava informatičkih sustava za proizvodnju i za knjigovodstvo, pokretanje novih maloprodajnih mjesta, intenziviranje marketinških aktivnosti te edukacija zaposlenika u proizvodnji i obradi nakita. Projekt će rezultirati proširenjem kapaciteta poslovne jedinice za proizvodnju nakita s naglaskom na povećanju kapaciteta za serijsku proizvodnju, povećanim obujmom proizvodnje, poboljšanom tehnološkom strukturom, automatiziranim proizvodnim procesom, povećanom razinom kvalitete proizvoda, povećanom poslovnom produktivnosti, povećanom razinom energetske učinkovitosti i upravljanja resursima poduzeća, usavršenim vještinama zaposlenika, kao i optimiziranim i integriranim cjelokupnim poslovanjem.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije):

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti Prahir d.o.o. Svrha je proširenjem kapaciteta poslovne jedinice za proizvodnju nakita od zlata omogućiti daljnji razvoj poduzeća te povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odnosno povećati prihode od prodaje i prihode od izvoza odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 9.991.477,50 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 4.735.902,37 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

03.11.2016. – 03.07.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Tomislav Prahir, direktor marketinga i prodaje
e-mail: prahir@prahir.hr