HR / DE / ENG

Burme ili vjenčano prstenje

Burme | Vjenčani prsteniBurme PRAHIRBurme

Burme ili vjenčano prstenje, pitanje je sad!? Uvriježena su oba naziva a odnose se na isti pojam, na prstenje za mladence, za vjenčanje  -  nećete pogriješiti ni s jednim.

Jezik je živ i mijenja se s godinama, kao što i sve riječi riječi putuju zajedno s ljudima koji ih nose sa sobom, tako i burme putuju. Izraz burma ill burme koristi se u našim krajevima još od davnina a korjen joj je u turskom jeziku (tur.), najčešće glatki prsten od zlata koji se nosi u znak zaruka ili češće vjenčanja.

Burma se nosi na četvrtom prstu lijeve ruke, burme imaju svoje mjesto i fizičko i duhovno u našim životima.