HR / DE / ENG

Podaci o tvrtki

Prahir d.o.o.
Zagrebačka 57, 10410 Velika Gorica
Telefon: 01/6226-536
e-mail: prahir@prahir.hr
www.prahir.hr
OIB: 94743829313

Matični broj: 00287300
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 27.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje: Kata Prahir

Žiro račun: Zagrebačka banka
IBAN: HR0923600001101297953
SWIFT: ZABAHR2X